Quảng Trị: Tăng cường nắm tình hình, phát hiện và kịp thời đấu tranh với các thông tin xấu, độc

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường phối hợp trong theo dõi nắm tình hình, phát hiện kịp thời các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, qua đó đề xuất những chủ trương, biện pháp, nội dung, cách thức tiến hành đấu tranh phù hợp, bảo đảm kịp thời, đạt hiệu quả cao.

Ngày 03/7, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Trị phối hợp Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, đấu tranh và xử lý thông tin xấu độc, độc hại trên không gian mạng.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện chương trình công tác phối hợp tác chiến không gian mạng, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Trị thường xuyên duy trì phối hợp với Trung tâm 386 để trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm..., đặc biệt là các thông tin liên quan đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung và liên quan trực tiếp đến tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Công tác phối hợp xây dựng lực lượng, lan tỏa thông tin tích cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Trị thực hiện đạt hiệu quả. Dưới sự phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn về mặt chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ của Trung tâm 386, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo và duy trì hoạt động các trang, nhóm trên mạng xã hội và tổ chức đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng các bài viết, những mô hình, cách làm hay, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt, qua đó có sức lan tỏa sâu rộng, kịp thời trong các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Trung tâm 386 thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng, thiết lập kênh thông tin hai chiều, tổ chức hoạt động của các tổ cộng tác viên làm nhiệm vụ nắm tình hình ở cơ sở, chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc; hướng dẫn việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhóm, trang facebook, fanpage của ngành, đơn vị để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái theo đề nghị của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Trị.

Tại Hội nghị, hai đơn vị đã tập trung trao đổi, thống nhất một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Trị và Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86 sẽ tăng cường phối hợp trong theo dõi nắm tình hình, phát hiện kịp thời các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, nhất là các thông tin liên quan đến tỉnh Quảng Trị, qua đó đề xuất những chủ trương, biện pháp, nội dung, cách thức tiến hành đấu tranh phù hợp, bảo đảm kịp thời, đạt hiệu quả cao.

Hai đơn vị tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đặc biệt là trên internet và mạng xã hội; chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng dư luận trước những vụ việc, sự kiện, thông tin dư luận đang quan tâm. Hỗ trợ giải pháp kỹ thuật, chuyển giao phần mềm thống kê kết quả đấu tranh, lan tỏa thông tin tích cực của lực lượng Ban Chỉ đạo 35 trên phạm vi toàn tỉnh; tập huấn, hướng dẫn kỹ năng theo dõi, tác nghiệp đối với một số mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn hiện nay..., nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.