Quảng Ngãi: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức

Ngày 23/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Ngãi với chủ đề: “Trung Quốc, quan hệ Việt - Trung: Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ảnh hưởng, tác động tới Việt Nam”.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi cùng hơn 200 đại biểu làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tiến sỹ Vũ Trung Kiên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thông tin đến các đại biểu chuyên đề “Trung Quốc, quan hệ Việt - Trung: Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ảnh hưởng, tác động tới Việt Nam”. Trao đổi, thảo luận một số nội dung cơ bản đường lối công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, nhấn mạnh chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tại Hội nghị, đại biểu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ những nội dung triển khai và có ý kiến trao đổi, thảo luận cùng với báo cáo viên. Thông qua Hội nghị, đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Ngãi sẽ nắm vững thêm nhiều thông tin về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc cũng như chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước để tiếp tục tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị mình./.