Quảng Bình: Cập nhật nhiều vấn đề mới về công tác đối ngoại cho đội ngũ Báo cáo viên

Ngày 05/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị cập nhật tình hình quốc tế, khu vực; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Quảng Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy.

Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin những vấn đề liên quan đến tình hình quốc tế, khu vực trong thời gian gần đây, trong đó nhấn mạnh một số xu hướng, đặc điểm nổi bật, vấn đề cạnh tranh giữa các nước lớn hiện nay, những nội dung liên quan đến tình hình của các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga…

Từ đó, đồng chí Phan Anh Sơn đã nêu bật những điểm quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác ngoại giao nhân dân trong tình hình mới; nhấn mạnh vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nói chung và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Bình nói riêng trong việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước hiện nay để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh, những thông tin mà các đại biểu được cung cấp lần này hết sức bổ ích trong việc nâng cao nhận thức về tình hình thế giới, khu vực hiện nay và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Đồng chí Cao Văn Định yêu cầu đại biểu dự Hội nghị cần nghiên cứu kỹ thông tin được cung cấp để tham mưu cho địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trần Văn Phú

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình