Quảng Bình: Bồi dưỡng, cập nhật nhiều kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

Ngày 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương năm 2023.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khẳng định: Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến, tác động đến Việt Nam.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, một trong các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới là phải phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; khơi dậy tinh thần, khát vọng cống hiến..

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị Ban Chỉ đạo lớp học và các học viên thực hiện tốt các quy định và yêu cầu đề ra, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt nhất. Cùng với nội dung trao đổi tại lớp học, phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, liên hệ, vận dụng vào công việc thực tế của địa phương, đơn vị mình, phục vụ tốt nhất cho công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 14 đến 16/11 với 7 chuyên đề, gồm các kiến thức mới về thực tiễn; nhận thức rõ hơn một số chủ trương của Đảng và vấn đề nảy sinh về chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay; tiếp tục bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao…

Trần Văn Phú

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình