Quan tâm trùng tu, tôn tạo, tu bổ Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú và Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, từ thực trạng khảo sát, cần thiết phải trùng tu, tôn tạo, tu bổ Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú và Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì buổi làm việc (ngày 15/3) về công tác trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm và tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1904 - 2024); 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906 - 2026).

Quang cảnh buổi làm việc.

Hà Tĩnh hiện có 1.800 di tích lịch sử văn hoá đã được kiểm kê; 638 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia, 550 di tích cấp tỉnh, 2 di sản văn hoá... Hầu hết hệ thống các di tích của tỉnh sau khi xếp hạng được chính quyền các cấp, ngành chuyên môn và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư quan tâm quản lý, bảo tồn. Các di tích đã phát huy tốt giá trị, góp phần tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống lịch sử.

Đối với Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú và Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập, sau hàng chục năm xây dựng và đi vào hoạt động, hai khu di tích cơ bản đã phát huy tốt giá trị, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hoá và cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, các hạng mục công trình còn nhỏ lẻ, phân tán, nhiều hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp, chưa tương ứng với giá trị di tích. Nhà trưng bày chật hẹp, cơ sở vật chất không đảm bảo cho công tác bảo quản tài liệu, hiện vật.

Về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập vào năm 2024 và 2026, tỉnh Hà Tĩnh đã dự kiến triển khai các hoạt động liên quan. Cụ thể: tổ chức trùng tu, tôn tạo các khu di tích; phối hợp đơn vị liên quan xây dựng, ban hành đề cương hướng dẫn tuyên truyền; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú; tổ chức họp báo, nói chuyện chuyên đề, hội thảo; tổ chức lễ kỷ niệm…

Tại buổi làm việc, các đại biểu khẳng định tính cần thiết, cấp bách của việc tu bổ, tôn tạo hai khu di tích; đồng thời phân tích, làm rõ các hạng mục cần đầu tư xây dựng. Đại biểu cũng cho ý kiến đối với một số hoạt động, kế hoạch hướng tới tổ chức lễ kỷ niệm của hai đồng chí cố Tổng Bí thư.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tỉnh sẽ tập trung cao triển khai xây dựng đề án trùng tu, tôn tạo tổng thể hai khu di tích; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thu hút du khách đến với các khu di tích, qua đó phát huy giá trị văn hoá lịch sử truyền thống của quê hương, dân tộc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, từ thực trạng khảo sát, cần thiết phải trùng tu, tôn tạo, tu bổ Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú và Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập; quan tâm xây dựng nhà tưởng niệm hai đồng chí cố Tổng Bí thư.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị tỉnh Hà Tĩnh sớm xây dựng đề án chi tiết, cụ thể về đầu tư xây dựng hai khu di tích để trình Ban Bí thư. Trước mắt, tỉnh cần chú trọng công tác tuyên truyền tạo điểm nhấn hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú; tiếp tục quan tâm chỉnh trang các khu di tích.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm ban hành đề cương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1904 - 2024) và 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906 - 2026)./.