Phú Yên: Tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Đây là một trong những yêu cầu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2023, diễn ra ngày 13/4.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin các chuyên đề “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Phú Yên”; “Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những đổi mới nổi bật của dự thảo luật”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị các báo cáo viên, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số, về công tác tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp; các báo cáo viên, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2023 của đất nước, của tỉnh và các địa phương các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 6/1/2023 của Chính phủ; việc triển khai dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận Phú Yên…

Hoàng Thành

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên