Phú Thọ: Phát huy vai trò đội ngũ Báo cáo viên trong tuyên truyền kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị đội ngũ Báo cáo viên các cấp tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, tập trung tuyên truyền về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Ngày 3/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh quý III/2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trực tuyến tới 17 điểm cầu trong tỉnh.

Đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: Kết quả nổi bật về phát triển kinh tế -xã hội nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; những nội dung chính của Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2023 tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, Báo cáo viên nêu rõ, nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2023 tầm nhìn đến năm 2050, đến nay đã cơ bản hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với điểm nhấn đáng chú ý là việc tích hợp toàn bộ các quy hoạch ngành, lĩnh vực…

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin chuyên đề: Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 và một số định hướng của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian tới. Năm học này, ngành Giáo dục và Đào tạo xác định 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung: Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh bố trí, phân bổ ngân sách Nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục...

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị: Các cấp ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và báo cáo viên các cấp tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, tập trung tuyên truyền về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả triển khai khâu đột phá “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh”.

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng với đó, tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), các vấn đề thời sự, sự kiện trong tỉnh, trong nước, quốc tế nổi bật; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là kết quả triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”…

Thanh Hoa

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ