Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy thăm, chúc mừng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

Chiều 16/11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà chúc mừng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thông tin và du lịch cho các tỉnh, thành phố trong cả nước. 47 năm qua, nhà trường đã đào tạo trên 41.000 sinh viên, học viên, đáp ứng cơ bản nhu cầu nguồn nhân lực ngành văn hoá cho các tỉnh, thành phố, nhất là khu vực phía Nam. Đến nay, nhiều sinh viên, học viên được đào tạo tại trường đã trở thành những cán bộ chủ chốt trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, xã hội trên cả nước; nhiều nghệ sĩ thành danh và là những nhà quản lý, nhà văn hoá giỏi nghề.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thuỷ chúc các thầy cô giáo và cán bộ, nhân viên nhà trường luôn mạnh khoẻ, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sáng tạo, không ngừng nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đồng chí cũng chia sẻ về vai trò quan trọng của văn hóa cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta đối với lĩnh vực văn hóa. Trong đó, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hoá. Tiếp đó Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12-11-2021 tiếp tục đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam toàn diện, phù hợp xu thế thời đại…

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chúc mừng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhân viên cho hệ thống văn hoá khu vực phía Nam, đồng thời phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hoá có uy tín ở khu vực và trên cả nước./.