Phát huy tinh thần gương mẫu, lan tỏa giá trị học tập và làm theo Bác tại các cơ quan Trung ương

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể tặng bằng khen cho 50 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Theo Đảng ủy Khối, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ được thể hiện trên 8 nội dung căn bản. Theo đó, tất cả 61/61 đảng ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề cho từng năm. Nội dung kế hoạch đề ra những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác.

Các đảng ủy trực thuộc chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề và nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng như: hội thảo, tọa đàm, thông tin chuyên đề, các diễn đàn giáo dục truyền thống... Các cấp ủy tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, gắn với nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn, những vấn đề còn vướng mắc, chưa đồng thuận về cơ bản đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ và giải quyết kịp thời. Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành-Trung thực-Đoàn kết-Tận tụy-Sáng tạo-Nêu gương”; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2021-2023, Đảng ủy Khối đã tặng Bằng khen 99 tập thể, 43 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 4 tập thể, 6 cá nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối là 1 trong 15 tập thể được vinh danh trong Chương trình Hành trình khát vọng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các cấp ủy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần phát hiện, ngăn chặn sớm, kịp thời các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực của cán bộ, đảng viên ngay từ trong chi bộ, nâng cao “sức đề kháng”, “miễn dịch”, năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí lưu ý, các cấp ủy cần nghiên cứu giải pháp khắc phục nhanh chóng, dứt điểm, hiệu quả những hạn chế, tồn tại; cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào. Việc biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm, chăm lo kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đề nghị cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Kết luận và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu; lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn thi đua hằng năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Các cấp ủy cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng bằng khen cho 50 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023./.