Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), sáng 2/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phối hợp Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối.

Dự Lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan và các đảng bộ trực thuộc.

Quang cảnh Lễ phát động.

Năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối.

Cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đề nghị, các đảng bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối; bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động và tổ chức Cuộc thi tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội; làm nổi bật những điểm mới của Cuộc thi năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng; chủ động đăng tải, lan tỏa các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, kịp thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đảng ủy trực thuộc tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá ban đầu các tác phẩm dự thi của các tác giả/nhóm tác giả theo Thể lệ Cuộc thi và tổng hợp danh sách các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 30/5/2024./.