Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024

Sáng 24/01, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ tư - năm 2024.

Quang cảnh họp báo.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh: Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao về nhận thức, ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hình thành mạng lưới rộng khắp đất nước để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu, âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, nhất là vai trò của các cơ quan báo chí, lực lượng người làm báo trong bối cảnh mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua 3 lần tổ chức trước đó, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, quy mô, thành công, tạo sự đồng thuận, lan toả sâu rộng trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, đồng thời khẳng định bản sắc của cuộc thi về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều bài viết đã trực tiếp phản bác các luận điệu sai trái, tăng cường sức đề kháng trước những dòng thông tin lệch lạc, sai trái.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ tư - năm 2024 sẽ nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương đến hết ngày 15/7/2024 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp Trung ương: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 080.41053 hoặc 090.533.8080, email: thichinhluan35@gmail.com.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải theo 5 loại hình tác phẩm dự thi là: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video clip. Mỗi loại hình tác phẩm báo/tạp chí dự kiến trao 03 giải A, 06 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích. Mỗi loại hình tác phẩm phát thanh/truyền hình dự kiến trao 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C, 10 giải Khuyến khích; loại hình Video clip dự kiến trao 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải Khuyến khích. Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương dự kiến lựa chọn, trao một giải Đặc biệt cho tác phẩm thuộc tất cả các loại hình.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình sâu rộng, sáng tạo; có nhiều tác phẩm dự thi cấp Trung ương đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất một tác phẩm đạt giải B trở lên.

Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trao 20 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên; trao Phần thưởng cho tác giả/nhóm tác giả cao tuổi và nhỏ tuổi nhất./.