Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu nội dung Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 của dồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên trong cả nước.

Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 của dồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.