Ninh Bình: Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2022, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu chú trọng tuyên truyền các sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh như việc tổ chức thành công sự kiện Lễ kỉ niệm 50 năm Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Ninh Bình; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Trung ương, Ban Bí thư, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ mới ban hành, đặc biệt là những quy định mới về công tác cán bộ, việc xử lý kỷ luật đảng viên.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe truyền đạt hai chuyên đề: Kết quả Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, 6 Ngoài ra, các đại biểu cũng đã được thông tin về tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Báo cáo viên tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ các tài liệu, thông tin được cung cấp tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các đơn vị, các Báo cáo viên tuỳ vào đặc điểm tình hình địa phương để tuyên truyền, truyền tải các nội dung nêu trên, phục vụ kịp thời sinh hoạt Chi bộ tháng 10./.