Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới

Ngày 6/6, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới - Thực tiễn và kinh nghiệm của tỉnh Cao Bằng”.

Quang cảnh Tọa đàm.

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Đề tài cấp Nhà nước KX.02.04/21-25 “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới”.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định, những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đoàn kết, nỗ lực, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Những tham luận và ý kiến được trình bày tại tọa đàm sẽ làm phong phú, sâu sắc thêm những thông tin tìm hiểu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo trong triển khai, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh sau gần 40 năm đổi mới; tình hình bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh. Tọa đàm cũng tập trung làm rõ và sâu sắc hơn về một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; việc phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, các chính sách an sinh xã hội; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; tình hình dân tộc, tôn giáo và một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh...

Các đại biểu cũng khẳng định, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, từ đó góp phần làm cơ sở nền tảng để ngày càng bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới, đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đánh giá cao những ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của các đại biểu dự Tọa đàm; khẳng định đây là những tài liệu quý, sẽ được tiếp thu, tổng hợp phản ánh trong kết quả nghiên cứu của Đề tài./.