Nghệ An: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác cho cán bộ tuyên giáo

Trong hai ngày 20 và 21/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Hội nghị nhằm cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ tuyên giáo, từ đó vận dụng sáng tạo những kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn.

Đồng chí đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, nêu lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để cùng thảo luận, tìm giải pháp thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó, trước yêu cầu của tình hình mới, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo cần xác định rõ vai trò, trọng trách, từ đó thường xuyên tự học hỏi nâng cao nghiệp vụ công tác, góp phần tạo sự sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước.

Hơn 300 cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

Trong thời gian hai ngày tập huấn, hơn 300 học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi về bốn chuyên đề gồm: Tình hình thế giới và khu vực, những yêu cầu đặt ra cho hoạt động thông tin đối ngoại trong bối cảnh mới; Công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng; Công tác quản lý Nhà nước trên không gian mạng; Tổng quan về chuyển đổi số và chuyển đổi số tại địa phương./.