Nghệ An: Nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An luôn phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp, trao đổi thông tin về biển, đảo; công tác tuyên truyền luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo tính toàn diện, sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng.

Trong 2 ngày 06 và 07/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin về biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân.

Quang cảnh Hội nghị tại huyện Quỳ Châu.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và các em học sinh THPT trên địa bàn huyện Quỳ Châu và thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An được nghe báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; được giới thiệu, tiếp thu về lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. Các em học sinh cũng được tìm hiểu về chế độ, chính sách đặc thù của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Hải quân và yêu cầu phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, các thầy cô giáo và các em học sinh còn được tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của Học viện Hải quân Việt Nam, được cung cấp thông tin về điều kiện, quy trình tuyển sinh để trở thành sĩ quan phục vụ trong Quân chủng Hải quân. Đồng thời, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân trong giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tư vấn hướng dẫn đăng ký tuyển sinh vào Học viện Hải quân tại Trường THPT Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.

Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An luôn phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp, trao đổi thông tin về biển, đảo; công tác tuyên truyền luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo tính toàn diện, sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là các em học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tạo hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân, tăng tình đoàn kết quân - dân thêm bền chặt, góp phần xây dựng lực lượng Hải quân ngày càng tinh nhuệ, hiện đại để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.