Nghệ An: Gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền với đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cần gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền thường xuyên với đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc; cũng như gắn kết chặt chẽ với công tác vận động quần chúng

Ngày 9/11. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quan tâm chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW một cách toàn diện, thường xuyên, sát với tình hình cụ thể. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đồng thời kịp thời, chủ động cung cấp thông tin chính thống trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh dư luận quan tâm; “phủ xanh” thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống Ban Chỉ đạo 35 từ cấp tỉnh đến cấp huyện, ngành ngày càng hoạt động hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng, trở thành lực lượng chủ công, trụ cột, nhanh nhạy xử lý các tình huống phát sinh; tránh để kẻ xấu lợi dụng chống phá, kịp thời theo dõi, xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, tung tin xuyên tạc, bịa đặt trên địa bàn, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần bảo vệ chế độ, đất nước từ xa, từ sớm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành thường xuyên nắm chắc các luồng thông tin trên mạng và trong xã hội, dư luận quần chúng để kịp thời tuyên truyền, thông tin, giải thích, định hướng, xử lý các vấn đề dư luận quan tâm và đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các ban, ngành, địa phương và các thành viên, Ban Chỉ đạo 35.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường hơn nữa công tác quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị; gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền thường xuyên với đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc; cũng như gắn kết chặt chẽ với công tác vận động quần chúng. Đồng thời, tiếp tục tăng cường, phát huy nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc tập huấn để trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng 35 trong tỉnh, nhất là trong vấn đề sử dụng mạng xã hội; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc hướng dẫn Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW./.