Nâng cao kỹ năng viết, biên tập bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ

Ngày 14/11, tại tỉnh Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác biên tập bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ khu vực phía Bắc. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị tham mưu lĩnh vực công tác biên tập, phát hành bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ thuộc Ban Tuyên giáo 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc; 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương và 1 số tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Giang; các thành viên tổ giúp việc, tổ phản ứng nhanh thuộc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Giang…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trải qua gần 35 năm hoạt động, các bản tin chi bộ của Trung ương và địa phương đã khẳng định vai trò quan trọng, thiết thực đối với các chi bộ và đảng viên ở cơ sở trong việc cung cấp thông tin cần thiết, chính thống, có định hướng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, quan điểm về những vấn đề thời sự chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn.

Để Hội nghị tập huấn đạt hiệu quả và yêu cầu đề ra, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi những vấn đề vướng mắc với báo cáo viên và đồng nghiệp; gắn những nội dung được tiếp thu qua các chuyên đề với thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện biên soạn, phát hành bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ cũng như các bản tin khác của các cấp ủy đảng để làm tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh thông tin chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 1 buổi sáng, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân truyền đạt chuyên đề “Một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác biên tập tin, bài trên bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ”; đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.