Nâng cao chất lượng và sự phong phú của tác phẩm văn học về đề tài lực lượng vũ trang

Sáng 30/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Gặp mặt các nhà văn lực lượng vũ trang, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tới dự, có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Hội Văn học nghệ thuật và 103 nhà văn lực lượng vũ trang từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cuộc gặp mặt nhằm khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc; giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc ta, của các lực lượng vũ trang; đồng thời, đây cũng là dịp để tri ân, cung cấp thông tin, tình hình, tăng cường đoàn kết gắn bó và sự phối hợp thường xuyên giữa các nhà văn với lực lượng vũ trang; hiểu được tâm tư, nguyện vọng của các nhà văn, từ đó tạo sự đồng thuận về tư tưởng, chính trị và tiếp thu những kinh nghiệm quý của các nhà văn đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Sáng tác của các nhà văn lực lượng vũ trang không chỉ dừng lại ở việc khắc họa hình ảnh người chiến sĩ là nhân vật trung tâm suốt cả giai đoạn dài, mà giá trị nghệ thuật nội tại của những tác phẩm ấy đã làm giàu có, làm phong phú thêm cho kho tàng văn hóa của dân tộc ta, đất nước ta thời kỳ mới. Các nhà văn lực lượng vũ trang với phẩm chất của người chiến sĩ, luôn đồng hành với Tổ quốc và nhân dân qua mọi thời kỳ, mọi giai đoạn, mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, các nhà văn, nhất là các nhà văn sinh ra trong hòa bình gắn bó, yêu mến Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, hòa mình trọn vẹn vào thực tiễn đời sống của đồng chí, đồng đội và nhân dân; nỗ lực tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức biểu hiện để nâng cao hơn chất lượng và sự phong phú của tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng phù hợp sự phát triển của thời cuộc cũng như với lòng tin cậy của bạn đọc.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã thông tin về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kết quả nổi bật về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Quân đội.

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng tác phẩm viết về người lính, các nhà văn đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào viết văn ở cơ sở; phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân sáng tác, các nhà văn trẻ trong Quân đội; tiếp tục đầu tư có chiều sâu cho văn học./.