Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các ban, cơ quan đảng tỉnh Hậu Giang

Khi tỉnh Hậu Giang thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề để tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới…

Ngày 18/9, Đoàn khảo sát của Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại các ban, cơ quan đảng tham mưu Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2016 đến nay, Tỉnh ủy Hậu Giang luôn quan tâm, chỉ đạo các ban, cơ quan đảng của Tỉnh ủy không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối đảng.

Trong khoảng thời gian trên, các ban, cơ quan đảng của Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng và ban hành 15 nghị quyết, 9 đề án, 45 chương trình, 31 chỉ thị triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương cũng như những chủ trương, định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết, đề án tiêu biểu.

Kết quả nghiên cứu xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, các đề tài, đề án, các hoạt động hội thảo, tọa đàm… đã có những kết quả tích cực trong việc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh, Hậu Giang rất chú trọng nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá, khảo sát và tận dụng các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Qua đó, giúp cho việc xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định của tỉnh ngày càng có chất lượng, thực chất, mang tính đồng bộ, liên thông.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Văn Huyến mong muốn Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ để Hội đồng nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy khi đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả cao.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh đều dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học bài bản, kỹ lưỡng, nên khi triển khai trong thực tế mang lại hiệu quả cao. PGS.TS Vũ Văn Phúc tin tưởng khi tỉnh Hậu Giang thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề để tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới…