Nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Trong hai ngày 6 và 7/6, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, thông tin đối ngoại là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại và công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước, là cầu nối và phương tiện để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa Việt Nam và các nước. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại còn góp phần hạn chế những thông tin sai lệch, bịa đặt về Việt Nam và ngăn chặn âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia của các phần tử chống đối.

Đồng chí Thứ trưởng cũng cho biết, đến tháng 12/2023, 90% các bộ, ngành đã ban hành kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại hoặc lồng ghép nội dung thông tin đối ngoại trong kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hoặc kế hoạch công tác chuyên môn hằng năm của các bộ, ngành; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch công tác đối ngoại hằng năm trên địa bàn; 100% các bộ, ngành, 58/63 địa phương đã có phiên bản trang/ cổng thông tin điện tử bằng tiếng nước ngoài; 55/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn.

Với sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương, hoạt động thông tin đối ngoại cả nước đã được triển khai khá đồng đều, hạn chế được khoảng cách vùng, miền, khu vực; góp phần quan trọng bảo vệ an ninh, quốc phòng; nâng cao vị thế của Việt Nam, thúc đẩy hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài; tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn, trao đổi, tìm ra những mô hình, giải pháp hay về quảng bá, truyền thông hình ảnh quốc gia; nghiên cứu xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện từ Trung ương đến các cấp cơ sở, nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới./.