Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược trong lực lượng CAND

Trong hai ngày 29 và 30/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiên cứu chiến lược và thông tin khoa học trong CAND. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, lãnh đạo và cán bộ các viện khoa học, phòng quản lý khoa học, trung tâm lưu trữ và thư viện của các học viện, trường CAND.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị tập huấn đã giới thiệu và trao đổi 6 chuyên đề, gồm: Tổng quan về công tác nghiên cứu chiến lược trong CAND; nội dung cơ bản của Đề án số 03, Nghị quyết số 13, Chỉ thị số 07 và Thông tư số 27 về công tác nghiên cứu chiến lược CAND; nội dung, quy trình, phương pháp và kỹ năng nghiên cứu chiến lược; tổng quan hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Việt Nam và thế giới; xu hướng liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; thực trạng và giải pháp đổi mới, phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ trong CAND. Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội nghị còn dành thời gian thảo luận, giải đáp những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn công tác của Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức công tác nghiên cứu chiến lược và thông tin khoa học, công nghệ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, cấp uỷ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo để CBCS nhận thức rõ vị trí, vai trò có tính chất quan trọng, nền tảng của công tác nghiên cứu chiến lược và thông tin khoa học đối với công tác Công an; khẩn trương phổ biến, quán triệt về yêu cầu, nhiệm vụ và các nội dung liên quan trong triển khai công tác nghiên cứu chiến lược, thông tin khoa học trong đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao để gia tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trên tất cả các mặt công tác Công an.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trong tích hợp sử dụng thông tin, nghiên cứu những vấn đề chiến lược về an ninh trật tự. Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin khoa học và công nghệ xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở, bảo đảm tính tập trung và chia sẻ, tạo nguồn lực thông tin quan trọng, thiết yếu phục vụ hữu hiệu công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy trong CAND, gắn với triển khai hiệu quả giải pháp trọng tâm đột phá của lực lượng CAND về “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác Công an”./.