Long An: Triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Năm 2022, nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, xã hội được tỉnh Long An quan tâm giải quyết, không để các thế lực thù địch, chống phá lợi dụng, kích động người dân gây mất ổn định xã hội.

Ngày 9/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thông tin đối ngoại năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Long An, trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, xã hội được quan tâm giải quyết, không để các thế lực thù địch, chống phá lợi dụng, kích động người dân gây mất ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, hệ thống báo chí, truyền thông cũng mở nhiều chuyên mục, chuyên trang với nhiều bài viết, tăng cường thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng dư luận xã hội. Đối với công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, các địa phương, đơn vị đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Qua đó đã góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người Long An, môi trường đầu tư đến đông đảo các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Long An và 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia), góp phần vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò, trách nhiệm cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Nguyễn Thanh Hải lưu ý cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng./.