Long An: 262 đại biểu được tập huấn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới

Ngày 05/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Tham dự tập huấn có 262 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các xã, phường, thị trấn; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện, thị xã, thành phố; Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, các đại biểu được nghe nghiên cứu, quán triệt các nội dung: Kinh tế tuần hoàn; kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua; công tác tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2024; công tác triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo viên trao đổi nội dung tập huấn.

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ tuyên giáo đối với công tác bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ này, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.