Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng

Ngày 02/3/2023, ngay sau khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.