Lào Cai: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhất là việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Ngày 12/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lào Cai trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 35 tới các cấp ủy, tổ chức đảng.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, địa phương tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch thành kế hoạch, chương trình, kết luận để triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, sáng tạo, kịp thời, sát thực tiễn và mang lại hiệu quả quan trọng.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhất là việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nghiêm túc, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và các kết luận, chỉ thị, của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai cũng nhấn mạnh yêu cầu cần chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; hướng dẫn cán bộ, đảng viên, Nhân dân về phương pháp, cách thức nhận biết thông tin xấu, độc và cách thức tiếp cận, chia sẻ, bình luận khi tham gia tương tác, chia sẻ, bình luận bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Tại Hội nghị, 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ban tổ chức cũng đã trao giải cho 52 tác phẩm xuất sắc của các tác giả và nhóm tác giả tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023./.