Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các trung tâm chính trị cấp huyện tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, đổi mới phương pháp dạy và công tác bồi dưỡng giảng viên; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị…

Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức ngày 12/4.

Ngày 12/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

Trong quý I/2023, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, nội dung chương trình theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ lý tưởng cách mạng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đảng các cấp.

Trong quý I/2023, các trung tâm chính trị huyện, thành phố, thị xã đã mở 40 lớp với gần 3.000 lượt học viên, trong đó bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng 8 lớp, bồi dưỡng đảng viên mới 7 lớp, bồi dưỡng công tác đoàn thể 5 lớp, bồi dưỡng các chương trình chuyên đề 5 lớp, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo 1 lớp, bồi dưỡng cập nhật kiến thức 3 lớp, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 11 lớp.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi làm rõ một số vấn đề về chất lượng bài giảng; chất lượng, hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các trung tâm chính trị cấp huyện; thảo luận về việc xây dựng trung tâm chính trị đạt chuẩn… nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các trung tâm chính trị cấp huyện tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, đổi mới phương pháp dạy và công tác bồi dưỡng giảng viên; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị; duy trì các hoạt động cập nhật kiến thức, tự bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng bài của đội ngũ giáo viên, giảng viên; tích cực nghiên cứu, tham gia công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kịp thời bổ sung, kiện toàn đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị…