Lào Cai: Tập huấn nghiệp vụ báo chí viết về công tác xây dựng Đảng

Ngày 19/5, Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi nghiệp vụ báo chí viết về công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã rất quan tâm, chỉ đạo, bố trí kinh phí tổ chức giải báo chí về lĩnh vực xây dựng Đảng. Thông qua các cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động hệ thống chính trị.

Khẳng định đây là Hội nghị quan trọng, do báo cáo viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng trực tiếp truyền đạt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đại biểu dự Hội nghị tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi với báo cáo viên để tích lũy, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong việc viết, lựa chọn đề tài, nhất là các chất liệu từ thực tiễn của tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Tiếp đó, đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng thông tin về những điểm mới của Giải Búa Liềm vàng năm 2023 và kiến thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, gồm: Nội dung thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; Một số nét tổng quát về công tác xây dựng Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam - những nguyên tắc tổ chức, phương thức lãnh đạo của Đảng và gợi ý một số chủ đề, đề tài liên quan trong lĩnh vực xây dựng Đảng, gắn với thực tiễn tỉnh Lào Cai./.