Lào Cai: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sử dụng Internet, mạng xã hội

Trong thực tế, việc sử dụng internet, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dùng, bộc lộ không ít vấn đề cần có sự quan tâm phối hợp giải quyết của cả hệ thống chính trị…

Ngày 28/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong sử dụng Internet, mạng xã hội”.

Quang cảnh Hội thảo.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội “Xu hướng, ứng xử của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sử dụng internet, mạng xã hội” trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, đa số cán bộ, đảng viên, Nhân dân có biểu hiện tích cực trong sử dụng mạng xã hội; có ý thức trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng, có văn hóa khi sử dụng internet, mạng xã hội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tỉnh táo nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng internet, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dùng, bộc lộ không ít vấn đề cần có sự quan tâm phối hợp giải quyết của cả hệ thống chính trị.

Hội thảo là dịp để các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đánh giá những ưu điểm, hạn chế, thách thức, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong sử dụng internet, mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tích cực tham luận, đem đến nhiều góc nhìn, vấn đề và đặc biệt là đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, như: Báo Lào Cai với tham luận về tuyên truyền chính trị trên internet, mạng xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh với tham luận tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với lực lượng công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh trong sử dụng internet, mạng xã hội; Công an tỉnh tham luận về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn, an ninh mạng, kỹ năng khai thác, sử dụng internet, phát hiện và xử lý vi phạm - thực trạng và giải pháp; Sở Thông tin và Truyền thông tham luận về nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và trách nhiệm của mỗi công dân trong sử dụng internet, mạng xã hội…