Lào Cai: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu, cần chú trọng hơn nữa nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo các cấp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội.

Ngày 4/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 110 lớp tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội, với hơn 6.500 lượt học viên tham dự; tiến hành 23 cuộc điều tra xã hội học thông qua các phiếu hỏi phát trực tiếp và kết hợp điều tra nhanh qua internet đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia; tiếp nhận hơn 16.500 tin, bài báo chí, dư luận xã hội phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Những vấn đề Nhân dân quan tâm được các cộng tác viên dư luận xã hội trong tỉnh cung cấp đã phục vụ kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Việc định hướng tư tưởng dư luận xã hội được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, xã hội càng phát triển thì công tác dư luận xã hội càng cần được quan tâm. Qua đó góp phần chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, thể hiện đúng tinh thần nhà nước ta là nhà nước "của dân, do dân và vì dân".

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai lưu ý, cần chú trọng hơn nữa nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo các cấp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động nắm bắt, phân tích, nhận định, đánh giá, dự báo, tham mưu định hướng các sự kiện, vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU đã được biểu dương, khen thưởng./.