Lào Cai: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa.

Ngày 27/4, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương do đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng, thành viên chuyên trách Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành kế hoạch cụ thể, chỉ đạo quán triệt nghị quyết từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Các ban tuyên vận, tổ tuyên vận là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cấp cơ sở.

Tỉnh cũng quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Các fanpage đăng tải nhiều thông tin tích cực, tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Công tác quản lý nhà nước về internet, mạng xã hội được chú trọng. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai cũng làm tốt công tác phối hợp từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời đấu tranh, phản bác ngăn chặn các thông tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội và trong Nhân dân…

Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai khẳng định, trong thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa. Tỉnh Lào Cai mong muốn Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng, thành viên chuyên trách Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã thông tin một số nội dung trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Đồng thời, gợi mở một số vấn đề mà Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường tuyên truyền, truyền tải các thông tin hay, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt ; tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng tuyên truyền viên rộng khắp trong các cấp, các ngành; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch...