Lạng Sơn: Kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực.
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 21/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến ba cấp (tỉnh, huyện, xã) với 181 điểm cầu và gần 5.000 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe truyền đạt hai chuyên đề: “Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với thương mại dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” và “Hóa đơn điện tử – xu thế tất yếu của chuyển đổi số”.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp quan tâm, tuyên truyền sâu rộng các nội dung đã triển khai tại Hội nghị; tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, góp phần tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang tiếp tục được đẩy mạnh; Đảng và Nhà nước quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, trước hết là sự gương mẫu, giữ gìn, nói đi đôi với làm của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn cũng nhấn mạnh yêu cầu tuyên truyền về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, hai Nước./.