Khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mới để phát triển Thủ đô

Sáng 17/10, Đoàn khảo sát (nhóm 1, nhóm 6) Ban Chỉ đạo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn khảo sát; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi làm việc.

40 năm đổi mới so với lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội là không dài song đã ghi dấu ấn một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thủ đô luôn được Đảng bộ thành phố coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, đạt được kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo. Kinh tế Thủ đô từ bao cấp theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên con đường hội nhập và phát triển, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thủ đô được nâng lên, nhiều sản phẩm đã chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu. Vị thế Thủ đô trên trường quốc tế được nâng cao. Văn hóa - xã hội của Thủ đô sau gần 40 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện, sâu sắc. Việc chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được chú trọng; các giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm văn hiến được gìn giữ và phát huy.

Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn. Tiềm lực, thế trận và sức mạnh của khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, tăng cường…

Từ thực tiễn thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã đúc rút 8 bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định 6 nhóm vấn đề và đề xuất những giải pháp mà Thủ đô cần phải giải quyết trong giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều câu hỏi nhằm trao đổi, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Thủ đô Hà Nội trong 40 năm qua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, báo cáo của Thành ủy Hà Nội được chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan; đồng thời ghi nhận những phát biểu mang tính gợi mở của các đại biểu với mong muốn đưa Thủ đô Hà Nội phát triển xứng tầm, đáp ứng kỳ vọng của người dân Thủ đô và cả nước.

Những kết quả thành phố Hà Nội đã đạt được, những hạn chế, bất cập và kiến nghị, đề xuất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bổ sung thực tiễn cho báo cáo tổng kết của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, những đổi mới, có tính chất đột phá của Hà Nội như chú trọng vấn đề phát triển con người, phát triển công nghiệp văn hóa; tạo bước đột phá bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thể hiện tầm nhìn từ rất sớm, rất xa của Hà Nội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổng kết công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị của các đại biểu; đồng thời mong muốn, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục trao đổi, đóng góp thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp thiết thực, ý nghĩa của đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện các Báo cáo chuyên đề bảo đảm chất lượng, hiệu quả phục vụ công tác tổng kết 40 năm đổi mới của thành phố và Trung ương. Qua đó, thành phố cũng sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới./.