Kết quả tuần thứ hai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII thông báo kết quả tuần thi thứ hai từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024.

Thực hiện Kế hoạch số 421-KH/BTGTW, ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024, Tuần thi thứ hai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) đã diễn ra thành công. Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả cụ thể như sau:

– Tổng số lượt người dự thi: 973.695 lượt.

– Thống kê số lượt dự thi theo từng địa phương, đơn vị cụ thể như sau:

Thống kê số lượt dự thi theo từng địa phương, đơn vị

– Số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm: 6.314 lượt.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, đối chiếu các tiêu chí xét giải thưởng (trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm tại mỗi lượt dự thi; dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm (tại tuần thi đó); có thời gian hoàn thành bài thi ít nhất tại lượt thi được xét), Ban Tổ chức Cuộc thi công bố danh sách cá nhân đạt giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích như sau:

Danh sách người dự thi đạt giải tuần 2

Đề nghị các cá nhân đạt giải liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi theo số điện thoại: 080.44348 (trong giờ hành chính) để xác nhận và hoàn thành các thủ tục nhận giải thưởng. Giải thưởng được trao trực tiếp tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội; hoặc chuyển tới tài khoản ngân hàng do người đạt giải cung cấp./.