Infographic: Việt Nam - Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững

Ngày 10/9/2023, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung, nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.

Đồ họa: TTXVN.