Infographic: Tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Trong tháng 8/2023, nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục duy trì xu hướng tích cực hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế – xã hội nước ta trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023 như sau:

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.