Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tháng 10/2023 và 10 tháng năm 2023, nhiều chỉ số kinh tế - xã hội Việt Nam đã có những diễn biến tích cực với số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, sản xuất công nghiệp và tình hình xuất khẩu cải thiện. Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.