Infographic: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII thành công tốt đẹp

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15/5/2023 đến ngày 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồ họa: TTXVN