Infographic: Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 và được tổ chức thành 02 đợt. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Đồ họa: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.