Hướng dẫn báo chí tuyên truyền về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 112-HD/BTGTW, ngày 31/8/2023, hướng dẫn báo chí tuyên truyền về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Logo Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Theo nội dung Hướng dẫn số 112-HD/BTGTW, mục đích nhằm khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII về tăng cường đối ngoại đa phương; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương nhằm góp phần bảo đảm môi trường quốc tế và khu vực về hòa bình, ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc; góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh của Việt Nam, Quốc hội Việt Nam trên toàn cầu. Thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại kịp thời, đầy đủ, đậm nét, nêu bật được nội dung, ý nghĩa, mục đích của Hội nghị; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với thanh niên; tuyên truyền hình ảnh nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam năng động, sáng tạo, trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Quốc hội Việt Nam và đất nước; thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nghị sỹ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia, thanh niên toàn cầu, góp phần thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam trên toàn cầu.

Về nội dung tuyên truyền, công tác thông tin, tuyên truyền của Hội nghị được chia thành 3 giai đoạn: Trước, trong và sau Hội nghị; cụ thể:

- Trước thời gian diễn ra Hội nghị: Tập trung tuyên truyền đậm nét, nổi bật về: mục đích, ý nghĩa của việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; trong đó, nêu rõ đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với thanh niên và giới trẻ Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng, nhất là nghị sĩ, lãnh đạo trẻ của các quốc gia; quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh thanh niên Việt Nam, phong trào thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo. Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền về sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại về Hội nghị, nêu bật thông điệp đất nước, con người Việt Nam luôn thân thiện, năng động, sáng tạo đến các thành viên IPU và bạn bè quốc tế.

- Trong thời gian diễn ra Hội nghị, thông tin về Phiên khai mạc Hội nghị; các phiên toàn thể thảo luận chuyên đề; Phiên bế mạc. Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động bên lề Hội nghị: Thăm song phương và tiếp xúc cấp cao; khai mạc Triển lãm thành tựu đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP; Gala Dinner; Chương trình nghệ thuật; Tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh niên”; thăm tỉnh Quảng Ninh, tham quan Vịnh Hạ Long…

- Sau thời gian diễn ra Hội nghị, tiếp tục tuyên truyền về kết quả của Hội nghị, nêu bật các nỗ lực, sáng kiến và đóng góp của Quốc hội Việt Nam cho thành công của Hội nghị.

Các cơ quan báo chí đối ngoại tiếp tục có kết nối với các nghị sĩ trẻ toàn cầu tham dự Hội nghị để có những trao đổi về kết quả Hội nghị, cũng như những vấn đề giới trẻ quan tâm. Đăng, trích đăng những đánh giá tích cực của các Đoàn tham dự Hội nghị và báo chí nước ngoài về thành công của Hội nghị…