Hưng Yên: 250 đại biểu tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024

Ngày 5/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham gia tập huấn gần 250 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ làm công tác tuyên giáo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Phát huy hiệu quả, lan tỏa bài viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; Phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng và cách thức xây dựng đề cương bài giảng nghị quyết. Đồng thời, các học viên thảo luận, nghe báo cáo viên trao đổi, giải đáp các nội dung chuyên đề cũng như nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác tuyên giáo…

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo làm tốt hơn vai trò tham mưu với cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng công tác tuyên giáo, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025…