Hội thảo Khoa học “Giải pháp góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Ngày 16/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi phối hợp Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Quang cảnh Hội thảo.

Trong năm 2022, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đạt 25/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Quy mô GRDP theo giá hiện hành của Quảng Ngãi hơn 121 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và đứng thứ 18 so với 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện Quảng Ngãi là một trong các tỉnh phát triển khá so với khu vực miền Trung. Tuy vậy, Quảng Ngãi có 5 huyện miền núi còn nhiều khó khăn nên thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với các tỉnh, thành trong vùng. Tính đến cuối năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh còn trên 29.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,80% và khoảng 23.800 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,36%.

Công tác giảm nghèo bền vững, nhất là ở các huyện miền núi của tỉnh luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về giảm nghèo bền vững vào cuộc sống, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững.

Tại Hội thảo, các cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đã trình bày các tham luận như: giải pháp góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; phát huy và triển khai kịp thời chính sách giảm nghèo vào cuộc sống; vấn đề nghèo đa chiều - một số kiến nghị cho tỉnh Quảng Ngãi; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; giải pháp hoàn thiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người; phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng,…

Trên cơ sở các báo cáo tham luận và các ý kiến góp ý, đề xuất của các cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp để báo cáo các cấp, ngành liên quan tham khảo, nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bố trí nguồn lực phù hợp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nâng cao thu nhập bình quân đầu người và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.