Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 21/9, tại tỉnh Tiền Giang, Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các cơ quan truyền thông phía Nam.

Đại diện Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Luật có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực và đông đảo đối tượng trong xã hội. Do đó, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thực sự đi vào cuộc sống là một công tác trọng tâm đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường chú trọng trong thời gian vừa qua.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Tổng cục Môi trường tập trung giới thiệu các điểm mới về tiêu chí môi trường, đánh giá tác động môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; vấn đề giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, các quy định mới về quản lý chất thải. Cũng tại Hội nghị, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đã chia sẻ về vai trò của truyền thông, báo chí, tuyên truyền viên với việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường tới cộng đồng; những hoạt động truyền thông cho Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thời gian qua.

Báo cáo viên của Tổng cục Môi trường phổ biến các quy định mới về quản lý chất thải.

Qua Hội nghị giúp các cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các cơ quan truyền thông được cập nhật những quy định mới cũng như hiểu rõ hơn về mục tiêu, tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn; qua đó giúp việc triển khai các văn bản được thống nhất, định hướng tuyên truyền hiệu quả trong bối cảnh công nghệ truyền thông đang ngày càng phát triển./.