Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế

Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong những năm qua, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Chất lượng công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao đã giúp cho người dân có nhận thức đúng đắn về tính ưu việt của chính sách BHYT.

BHXH tỉnh Hòa Bình tổ chức tuyên truyền lưu động về chính sách BHYT.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hầu hết người dân trên địa bàn tỉnh đều nhận thức được BHYT là cần thiết với tất cả mọi người, là vì lợi ích của mỗi người dân. Quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từ đó người dân tự nguyện tham gia, đồng thời vận động người thân và gia đình tham gia BHYT. Đối tượng tham gia BHYT tăng dần qua các năm, việc mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình, đồng thời tạo bước chuyển mới về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia BHYT của người dân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu được giao hằng năm.

          Việc tổ chức thực hiện chính sách về BHYT được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chú trọng. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hằng năm, Tỉnh ủy Hòa Bình đều đưa chỉ tiêu BHYT toàn dân vào Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tham gia BHYT cho các huyện, thành phố thực hiện, đảm bảo đạt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh đã thực hiện hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT cho một số đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu dựa trên điều kiện thực tế của tổ chức hệ thống y tế tại địa phương, về phạm vi chuyên môn, cơ sở vật chất và nhân lực của mỗi cơ sở y tế. Nhờ vậy, người tham gia BHYT được lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu phù hợp với nơi cư trú, công tác, học tập và thuận lợi cho việc quản lý sức khỏe.

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), từ ngày 01/01/2016, tỉnh đã triển khai thực hiện thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT tại các tuyến huyện và xã, phường, thị trấn. Quy định này tạo điều kiện cho người tham gia BHYT lựa chọn nơi khám bệnh phù hợp với tình trạng bệnh tật; tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, bỏ qua rào cản về thủ tục hành chính; làm tăng mức độ hấp dẫn của chính sách BHYT và thúc đẩy mở rộng đối tượng tham gia BHYT.

Để hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ y tế và hướng tới bao phủ BHYT toàn dân, từ năm 2014, ngoài 70% tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT, tỉnh Hòa Bình còn nhận được sự hỗ trợ 20% từ Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng cho người thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT. Từ năm 2018, 100% người thuộc hộ cận nghèo trong toàn tỉnh được cấp thẻ BHYT.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới đoàn viên thanh niên tỉnh Hòa Bình.

Các sản phẩm truyền thông về BHXH, BHYT được đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện như: Hệ thống pano, áp phích; thiết kế và in ấn các ấn phẩm truyền thông (tờ gấp về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên), xây dựng các phóng sự, video; tổ chức các buổi Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7 để tuyên truyền đến mọi người dân; lồng ghép truyền thông BHYT với các hoạt động trực quan; phối hợp tổ chức nhiều Hội thi tuyên truyền viên BHYT các cấp; giao lưu truyền thông về BHYT, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang tính cộng đồng; các lớp tập huấn, tổ chức các Hội nghị chuyên đề,...

Hằng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động tỉnh… tổ chức các cuộc hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT đến người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, hội viên các hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn; truyền thông đến với người đồng bào dân tộc thiểu số; truyền thông phát triển BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; truyền thông xây dựng, phát triển bền vững Quỹ BHYT.

100% các huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về BHYT, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và Bảo hiểm xã hội các cấp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, thành lập tổ chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo; đôn đốc các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT.

Đoàn Cần

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình