Hậu Giang tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Hội nghị tập huấn giúp cho các đại biểu hiểu đầy đủ hơn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, từ đó vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong việc cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cho báo chí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

Ngày 4/10, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị nhằm chia sẻ và thông tin những quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trong tình hình mới, cũng như: trang bị, cung cấp cho các đại biểu thông tin quan trọng về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại, nhằm tiếp tục triển khai chủ động và hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Hội nghị cũng cung cấp những kỹ năng cần thiết trong xử lý khủng hoảng thông tin, kinh nghiệm làm người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa của tỉnh, của từng địa phương đến đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước, khu vực và quốc tế; góp phần thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư và giao lưu văn hóa.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi 4 chuyên đề: Thông tin về bảo vệ chủ quyền, biển, đảo và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; Tình hình thời sự quốc tế, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Đối ngoại địa phương đóng góp vào công cuộc bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia; Kỹ năng truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người, công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

Cùng với đó là kỹ năng tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí; nội dung và phương pháp truyền thông trong thời đại công nghệ số; kỹ năng xử lý khủng hoàng truyền thông. Phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên quan không gian mạng nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.