Hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại, ngoại giao có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức Tọa đàm Khoa học “Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại, ngoại giao - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND)”.

Quang cảnh Toạ đàm.

Trung tướng, TS Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí: GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS,TS. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; PGS,TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu, các hội, liên hiệp các hội...

Tại Tọa đàm, với sự tâm huyết và trách nhiệm cao, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung tham luận, thảo luận làm rõ ý nghĩa, nội dung hai cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đại biểu khẳng định, các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa và đối ngoại; đồng thời gợi mở nhiều vấn đề để các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên, nhân dân xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Đồng thời, hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Toạ đàm.

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng và phát triển văn hóa CAND liêm chính, mẫu mực, vì nhân dân phục vụ, hạt nhân là xây dựng và thực hành văn hóa CAND với những giá trị quý báu. Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác liên quan công tác Công an với các nước và các tổ chức quốc tế, từng bước đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, ổn định bền vững, có trọng tâm, trọng điểm. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt sinh hoạt chuyên đề về nội dung các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”./.