Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 12/4, Ban Chỉ đạo 35 Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Báo cáo viên trao đổi, tập huấn các kỹ năng viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại Hội nghị, gần 500 học viên nghe đại tá Đỗ Phú Thọ, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương trao đổi kỹ năng và kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, tập trung vào quy trình xây dựng tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí hay về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như kinh nghiệm thực tiễn khi thực hiện tác phẩm cụ thể.

Qua Hội nghị giúp học viên không chỉ có được những tác phẩm chất lượng cao tham gia Cuộc thi, mà còn có thêm kỹ năng viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để phục vụ tốt hơn hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Thành phố và các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị các học viên mạnh có kế hoạch, lộ trình vận dụng những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ được tiếp thu, bồi dưỡng vào thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn của mình, trên cơ sở đó làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc thi chính luận năm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba - năm 2023./.