Hai nhà xuất bản của Việt Nam và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác

Lễ ký kết góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật…

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và Hợp đồng bản quyền cuốn sách Tập Cận Bình kể chuyện (tập 2).

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và Hợp đồng bản quyền cuốn sách Tập Cận Bình kể chuyện (tập 2)

Dự Lễ ký kết, về phía Trung Quốc, có đồng chí Trương Kiến Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; lãnh đạo Nhà xuất bản Nhân dân.

Về phía Việt Nam có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện một số ban, bộ, cơ quan Trung ương.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc nhiều năm qua đã xây dựng, duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác biên tập, xuất bản, phát hành sách, đóng góp tích cực trong việc trao đổi về xây dựng và quản lý đất nước giữa hai Đảng cũng như giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết.

Giai đoạn 2023-2028, hai nhà xuất bản thống nhất hợp tác với các nội dung quan trọng, gồm: Một là, xây dựng cơ chế giao lưu, tư vấn xuất bản với việc định kỳ cung cấp và giới thiệu những thông tin cần thiết có liên quan đến ấn phẩm; giới thiệu những đầu sách trọng tâm, trọng điểm có tính tiêu biểu của mỗi bên, trọng tâm là giao lưu xuất bản. Hai là, hình thành diễn đàn giao lưu xuất bản Việt Nam - Trung Quốc với các hoạt động như hội thảo, hội đàm trao đổi. Ba là, thiết lập cơ chế dịch vụ đại diện bản quyền. Hai Nhà xuất bản sẽ là cơ quan dịch vụ đại diện bản quyền cho nhau ở Việt Nam và Trung Quốc. Bốn là, xây dựng cơ chế ủy thác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên môn cho nhau. Cử cán bộ, nhân viên sang thăm, khảo sát và nghiên cứu, học hỏi nghiệp vụ lẫn nhau, mở rộng quy mô và phạm vi giao lưu về con người, chuẩn bị nhân tài phục vụ sự giao lưu và hợp tác văn hoá giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Năm là, hình thành cơ chế dịch vụ cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau. Hai Nhà xuất bản hỗ trợ nhau tham gia các hội chợ sách quốc tế và các hoạt động nghiệp vụ khác tổ chức tại Việt Nam và Trung Quốc, hỗ trợ và giúp đỡ các hoạt động của nhau. Sáu là, tiếp tục thực hiện cơ chế trao đổi đoàn định kỳ. Bảy là, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng và Chính phủ hai nước Việt Nam, Trung Quốc giao phó.