Hải Dương: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 10/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Gần 100 đại biểu tham dự là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ theo dõi, thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông của các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được thông tin về tình hình tai nạn giao thông thế giới và trong nước, những yếu tố rủi ro liên quan đến tai nạn giao thông và công tác truyền thông về an toàn giao thông hiện nay.

Các đại biểu cũng được nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Buổi tập huấn giúp học viên có thêm kiến thức cơ bản về an toàn giao thông để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần tiếp tục kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông trong tỉnh./.