Hải Dương: Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2022.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương thông tin về tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây; dự báo tình hình Trung Quốc và định hướng quan hệ Việt - Trung trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc; tăng cường thông tin tích cực về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, hai nước.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được thông tin về kết quả Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và công tác tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027./.